Lokale bevoorrading

Handelen met en voor de regio

Sinds haar oprichting heeft de Brouwerij Léopold 7 zich willen ontwikkelen dankzij de rijkdom aan middelen die haar omringen. We zijn gevestigd in Couthuin, Héron, in de provincie Luik, en we hebben het geluk te kunnen evolueren in een regio waar het niet ontbreekt aan landbouwers die aandacht schenken aan hetgeen ze produceren, noch aan dynamiek als het gaat om het aanmoedigen van de korte keten!
 
Deze grote belangstelling voor de lokale dimensie blijkt ongetwijfeld uit de aankoop van onze hop van naburige boerderijen via de vereniging Terrabrew, maar ook uit de deelname aan het programma Prix Juste Producteur. 
Wat is een eerlijke prijs? Het is een prijs die door de producent, in overleg met zijn eerste afnemer, wordt bepaald op basis van zijn productiekosten en zijn vergoeding voor het werk. Volgens de consumenten zouden de producenten inderdaad 40% van de verkoopprijs van het product moeten ontvangen, terwijl zij in werkelijkheid gemiddeld 10 tot 15% van de uiteindelijke prijs ontvangen.
 
< #CANRÉVOLUTION   –  OP WEG NAAR DUURZAAMHEID>